People-powered brand strategy

Het gedrag van mensen kun je niet als iets vanzelfsprekends beschouwen, het verandert continu, ook al zijn we tevreden met een huidige situatie. Of er is sprake van een pandemie die we niet zagen aankomen.  Zoals John Lennon ooit zei: ‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans.’ Om die reden wordt kennis over gedrag en gedragsverandering steeds belangrijker in merkstrategie. Als over ‘de klant’ van een bedrijf of merk wordt gesproken, wordt de doelgroep vaak in hokjes geplaatst. We praten over ‘de consument, Generation Z, senioren, moeders, studenten of werkenden’. Dit zijn slechts labels. Het geeft de illusie dat je iets specifieks over hen zegt, maar we kennen hun wereld niet echt.

consumenten, inzichten, insights, gedrag, merkstrategie.

We observeren de doelgroep van buitenaf, maar de beste strategieën worden geboren van binnen uit. Insiders tonen en vertellen dingen die vormgeven aan wie ze zijn. Zoals het voorbeeld hierboven, dat zou ik graag anders zien. Immers, ‘If you don’t have input, you can’t have output’.

Merkstrategie

Het onderzoeken, ontrafelen en ontdekken van interessante invalshoeken kunnen een  zeer krachtige basis voor de (merk)strategie vormen. De waarheid is hierbij je sterkste strategie.

‘The truth of real people in the real world is our raw material and best chance of defying conventions.’
– Martin Weigel, W+K

Het adviesbureau van Paula Buit voor positionering en merken werkt samen met creatieve bureaus en ambitieuze organisaties om mensen centraal te stellen bij het vormgeven van merkstrategieën of het waarmaken van de merkbelofte op basis van relevante consumenten- en businessinsights. Samen pakken we uitdagingen aan en ontdekken, ontrafelen en creëren we de voorwaarden voor sterke oplossingen die mensen in beweging brengen of het leven van mensen verbeteren en verrijken.