Strategie gaat over toekomstdenken en verbeeldingskracht

Over wat we zouden kunnen doen, niet over wat we behoren te doen.