Diensten

Ik help je graag met:

Onderzoek & Inspiratie

Een frisse blik op het vraagstuk voor het ontwikkelen van een visie. Wat is er al wel geprobeerd, maar faalde? Welke beelden/overtuigingen zijn hinderend. Welke stakeholders spelen en rol en welke beweegredenen hebben zij? Welke onderliggende thema’s of waarden komen naar voren? Wat zijn voorbeelden van inspiratie? Op welke manieren kan het probleem aangepakt of naar alternatieve handelingen worden vertaald?

Strategie

Strategie is toekomstdenken en verbeeldingskracht. Welke verandering is nodig om een nieuwe toekomst te creëren? En de transformatie: het ontwerpen van een pad naar de toekomst dat voor elke organisatie en vraagstuk uniek is.

Impact

Het creëren van een beweging met initiatieven en prototypen om op te schalen naar een blijvende vernieuwing.


Creatieve Strategie

Visie-ontwikkeling

Reframen van vraagstukken

Merkidentiteit

Positionering / Rebranding

Corporate story

Employer branding

Workshops, interviews

Straatologie

Social / Service design