Coolhaven – een merkvisie op een gebied

In een communicatieplan met 3 communicatiefasen heb ik helder uiteen gezet hoe je als potentiële bewoners een nieuw te ontwikkelen woongebied in Coolhaven, Rotterdam kan ontdekken (placemaking), er thuis kunt gaan voelen (interesse wekken) en vervolgens er wilt vestigen.
Strateeg Paula Buit, Bureau DLVS creative services, Opdrachtgever ERA Contour

Het communicatieplan geeft de context en geografische setting van Little Coolhaven weer. De merkvisie wordt toegelicht. De doelgroepen die hier willen wonen en werken komen aan de orde. Vanuit 3 fasen wordt de communicatie ingevuld en de communicatiemix voor de primaire doelgroep wordt samengevat in een jaarkalender / communicatiekalender.

Een merkvisie op een gebied en haar bewoners dient, anders dan bij een consumentenmerk, verbindend te werken voor uiteenlopende stakeholders met verschillende belangen en visies. Het is de opstelsom van vele aspecten die het gebied Little Coolhaven in Rotterdam kenmerken en is hierdoor sterk gelaagd en rijk.

De merkvisie van Little Coolhaven gaat niet alleen om de ontwikkeling van een gebied, maar over het enthousiasmeren van mensen en ‘living the brand’. Het vertalen van de merkvisie naar de juiste experience.

#communicatieplan
#communicatiestrategie
#gebiedscommunicatie
#placemaking
#branding
#marketingcommunicatie
#merkvisie
#positionering