Hogeschool Leiden – Positionering

Schrijf een strategisch marketingplan, inclusief nieuwe positionering.
hogeschool-leiden-positionering-strategisch-marketingplan

Aanpak Strategisch Marketingplan, inclusief positionering

Hogeschool Leiden heeft een nieuw instellingsplan 2012-2016 opgesteld. Hierin staat onder andere de ambities en speerpunten van de school. Deze strategische uitgangspunten dienen te worden vertaald naar thema’s voor (de afdeling) marketing & communicatie. Het strategisch marketingplan beschrijft de focus waar marketing & communicatie zich op dient te richten en geeft aanbevelingen hoe ze dit kan realiseren. Diepte-interviews en reflectiesessies met direct betrokkenen maakten onderdeel uit van de aanpak. Ook is aansluitend een nieuwe positionering opgesteld die beter aansluit bij de toekomstgerichte visie op onderwijs van Hogeschool Leiden.

Resultaat

Het document geeft inzicht en sturing aan de beslissingen en activiteiten die betrokken teamleden moeten nemen op het gebied van marketing & communicatie, in lijn met het instellingsplan. Op basis van input uit het strategisch marketingplan en de nieuwe positionering is vervolgens een nieuw creatief concept ontwikkeld. Dat concept is vertaald naar diverse middelen zoals een nieuwe website, wervingscampagne en opleidingsbrochures. Bureau: Paula Buit Strategie & Communicatie.