Zilveren Kruis – activatie zorgservices

Ontwikkel een online activatie campagne die de naamsbekendheid verhoogt van de zorgservices en het gebruik activeert.
Strateeg Paula Buit, Bureau Greenberry, Opdrachtgever Zilveren Kruiszilverenkruis-online-strategie-activatie

Aanpak

Als eerste stap is een uitgebreide debrief geschreven voor Zilveren Kruis Achmea. Op basis van onderzoek en insights en vervolgens feedback van klant, kun je een basis creëren voor de online strategie. Duidelijk werd dat de gemêleerde doelgroep uiteenlopende specifieke zorgvragen heeft, maar dat haar online zoekgedrag naar informatie over gezondheidszaken overeenkomsten heeft. Ook is belangrijk te weten dat de zorgverzekeraar niet het startpunt voor advies is. Search op internet is om die reden erg belangrijk. We bespreken met klant de belangrijkste issues waar we op in willen haken en stellen tools en mechanismen voor die we willen toepassen voor de online activatie campagne. Dit werd vervolgens verwerkt in de creatieve oplossingsrichtingen. Bureau: Greenberry.

#onlineactivatie
#digital
#campagnestrategie