Pepsi – van merkhuis naar activatie

Ontwikkel een langere termijn communicatiestrategie (waaronder aanscherping van de merkstrategie) en activatieplatform voor meer merkbeleving van het merk Pepsi. De campagne droeg bij aan het versterken van de merkbeleving en de merkassociaties van Pepsi bij de doelgroep.
Strateeg Paula Buit, Bureau BBDO, Opdrachtgever Pepsico

pepsi-brand-house-merkhuis

Aanpak Merkstrategie

Ik was als merkstrateeg betrokken bij dit project van reclamebureau FHV BBDO. PepsiCo had recent het merkhuis van Pepsi geëvolueerd. Samen met de klant is besproken wat de veranderingen inhouden en wat voor gevolgen dit heeft voor het merk. Zodat we goed in staat zijn om dit tot uiting te laten komen in een sterk activatieplatform voor langere termijn. Een Quickscan Sessie is gehouden waarbij de doelgroep, het gebruikte model “Brand House”, de merkstrategie en huidige positionering “Refresh your World” in een interactieve setting uitvoerig is besproken en mogelijke domeinen voor het activatieplatform werden gepolst.

Resultaat

De sessie leverde een aangescherpt merkmodel op: Wat beloven we, Waarom, Hoe en Waarom helpt dit Pepsi actief in fast moving consumer goods (FMCG)? De volgende stap was: Wat betekent het merkhuis (“Brand House”) voor de domeinkeuze ‘muziek’? Het flexibele domein ‘muziek’ – de kern rakend van de belevingswereld van de doelgroep – werd verder versterkt door de activatiecampagne. De campagne droeg bij aan het versterken van de merkbeleving van Pepsi en de merkassociaties van Pepsi bij de doelgroep. Bureau: FHV BBDO.

#werksessies
#positionering
#merkstrategie
#activatie