Mars – Werken bij Mars is meer dan ‘just a job’

Welk verhaal vertelt het beste de unieke aspecten van werken bij Mars in Nederland?mars-arbeidsmarktcommunicatie

Organisatie Mars heeft als doelstelling om per doelgroep te stijgen als aantrekkelijke werkgever en beter duidelijk maken wat werken bij de organisatie inhoud. Werken bij Mars is meer dan ‘just a job’, een manier om geld te verdienen. Iedere medewerker is in staat om van haar baan meer te maken dan werken van 9-5. Wat ‘de moeite waard is’ voor medewerkers kan een unieke combinatie van aspecten zijn. En daar ging ik op zoek naar. Verhalen over mooie prestaties, bijzondere innovaties, inspirerend teamwork of baanbrekend onderzoek. Gebaseerd op de pullfactoren van de doelgroep en aansluitend bij de principes van Mars.

Aanpak

De positionering van Mars “Make It Mean More” gecombineerd met echte verhalen van medewerkers vormde de basis voor de arbeidsmarktcommunicatie passend bij de Nederlandse situatie. Er is bewust gekozen om de branding van Mars te combineren met jobbranding zodat kleine deelcampagnes op doelgroepniveau ontstaan zodat concrete wervingsbeloftes passend bij de doelgroep kunnen worden gedaan.
Ik heb als merkstrateeg 16 mensen afzonderlijk geïnterviewd uit verschillende doelgroepclusters zoals engineering & supply, research & development, finance, marketing & sales en operators. Deze verhalen zijn vervolgens geïnventariseerd, geordend en verbonden aan de hand van een story building framework. Vervolgens werden de verhalen omgezet naar een creatieve briefing voor creatie.

Resultaat

De diepte-interviews leverde inspirerende verhalen op die niet alleen impact hebben gehad op werkzoekenden maar ook de trots en verbondenheid van huidige medewerkers versterkte. Ook wordt Mars door de persoonlijke verhalen vaker als aantrekkelijke, internationale werkgever aangemerkt. De Nederlandse bewijsvoering voor “Make it Mean More” werd vervolgens ook in andere vormen van communicatie zoals corporate communicatie of nieuwsbrieven gebruikt. Bureau voor arbeidsmarktcommunicatie: STEAM.