Ordina – Employer branding

Ontwikkel een concept, waarmee Ordina zich als aantrekkelijk werkgever (employer branding) kan presenteren op de arbeidsmarkt. En die kan worden doorvertaald naar doelgroepacties en jobmarketing.

Employer Branding Ordina

Aanpak Employer branding

Wie zijn wij? Waarom Ordina? De strategische keuzes die de organisatie heeft gemaakt diende te worden vertaald naar de ‘WHY’ van Ordina. En sluit dit aan bij de ‘WHY’ van Ordina als werkgever en haar (potentiële) werknemers, in deze specifieke situatie hoogopgeleide ICT’ers. Er zijn een tweetal mogelijke beloften (denkrichtingen) met bijbehorend communicatieplatform gepresenteerd voor de employer branding campagne. Een denkrichting is vervolgens verder uitgewerkt en een creatieve briefing is opgesteld. Vervolgens werden de creatieve voorstellen gepresenteerd aan klant.

Resultaat

Bij Ordina draait alles om de menselijke maat. Omdat dat uiteindelijk de beste duurzame resultaten geeft, voor álle stakeholders. Merkbelofte: ‘ICT. Maar dan voor mensen.’ Een nieuw ontwikkeld communicatieplatform is de drager van deze visie. Ook zijn diverse wervingsmaterialen ontwikkeld voor specifieke doelgroepcampagnes. Bureau voor arbeidsmarktcommunicatie: STEAM.

#employer #branding #arbeidsmarktcommunicatie #hr #interne #communicatie #recruitment #value #proposition #werkgevers #positionering #why #merkessentie