Gedragsverandering

13 augustus 2018

Elk businessvraagstuk begint met de vraag: hoe kunnen we het gedrag van onze doelgroep beïnvloeden? Dat is een uitdaging.

Zoals Kahneman in ‘Thinking, Fast and Slow’ betuigt is 95% van ons denken vaak onbewust en irrationeel. Hoe kunnen we dan als organisatie nog onderscheid en impact creëren?

Clay Shirky zegt over het beïnvloeden van gedrag: ‘Behaviour is motivation filtered by opportunity’.

Dit betekent dat ons gedrag niet alleen wordt bepaald door onze motivaties of intenties, maar ook sterk wordt beïnvloed door de beschikbare kansen of mogelijkheden om die motivaties om te zetten in acties. En die mogelijkheden zijn in het internettijdperk enorm toegenomen. Echter het omgekeerde geld natuurlijk ook: zelfs als iemand sterk gemotiveerd is om iets te doen, zal dat gedrag niet plaatsvinden als de benodigde kansen, middelen of omstandigheden ontbreken.

De vraag is dus: wat gaan we als organisatie maken of doen dat onze doelgroep helpt en stimuleert in het vertonen van gedrag dat we graag willen zien?

Met name bij het stimuleren van gezonde keuzes of maatschappelijke kwesties vind ik dit zeer interessant. Mensen een kleine ‘nudge’ geven bij het maken van die keuze (met respect voor keuzevrijheid uiteraard). De doelgroep en haar wensen, behoeften staan centraal.

Meer lezen? Mijn presentatie ‘Design Thinking als new strategic tool’ sluit aan bij deze gedachte. Mocht je dit interessant vinden: een artikel over het creëren van klantwaarde en Jobs-to-be-done tref je hier aan. Ook boeiend is: Service Design: insights from nine case studies.