How to develop the mind of an inventor

“We are not short of creativity in our world, and yet most organizations struggle with innovation.” 
— Gary Hamel

Het is niet zo dat mensen slecht zijn in het vinden van oplossingen. Integendeel, we zijn er best goed in.

Het probleem is dat onze verbeelding beperkt is. We zoeken naar ideeën binnen bekende oplossingsruimten met onze beschikbare inzichten en ervaringen. Omdat we het fijn vinden om zekerheid te hebben. Dit is de reden waarom Hamel opmerkt dat we ontzettend creatief en inventief zijn.

Maar in plaats van een strategie te zoeken die onzekerheid met zich meebrengt en beheersbaar is om denken buiten onze ‘comfort zone’ te prikkelen, wordt vaak gedacht dat strategie gaat om controle.

Hoe kun je dit veranderen?

Lees bijvoorbeeld dit artikel: how to develop the mind of an inventor.

Het artikel eindigt met de wijze woorden van een ware innovator:

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.” – Steve Jobs