Windpark Nijmegen – van idee naar burgercollectief

Stel een strategisch communicatieplan op voor het werven van leden en participanten

windpark-nijmegen-betuwe-strategisch-marketingplan-paula-buit

Aanpak

Windpark Nijmegen-Betuwe is 100% een burgerinitiatief met de ambitie zelf energie duurzaam en dichtbij te gaan opwekken. Windpower Nijmegen is de centrale entiteit in het burgerwindpark. De coöperatie is onder andere verantwoordelijk voor het interesseren van leden die straks participeren door te investeren in het windpark en mede-eigenaar worden. Met het eigen vermogen dat op deze manier wordt binnengehaald verwerft de coöperatie het eigendom in Windpark Nijmegen-Betuwe.
Met welke visie op duurzaamheid is dit initiatief gestart? Welke mensen uit met name de grotere regio Nijmegen zijn er nodig om veranderingen op het vlak van duurzame energie in gang te zetten en tot een succes te brengen? Hoe kunnen we een gemêleerde doelgroep met diverse visies op duurzaamheid goed bereiken? En met welke boodschap om hen lidmaatschap en/of participatie te laten overwegen? Met desk research, onderzoek, gesprekken met betrokkenen zijn belangrijke inzichten naar voren gekomen, die een goede basis vormden voor het strategisch communicatieplan.

Resultaat

Het opgestelde strategisch communicatieplan beschrijft de focus waar coöperatie Windpower Nijmegen zich op kan gaan richten inzake het werven van leden en participanten en hoe ze dit het beste kan aanpakken. Er wordt aangegeven welke doelgroep(en) positief staan tegenover duurzaamheid en op welke manier we deze groep het beste kunnen benaderen met welke type boodschap en middelen. Ook worden mogelijke faciliterende stakeholders beschreven die een belangrijke schakel kunnen vormen om onze doelgroep te bereiken en te interesseren. Additioneel wordt ingegaan op de interne communicatie van het collectief. Het communicatieplan is het fundament geweest voor de coöperatie en betrokkenen om o.a. een mooie, gerichte campagne voor het werven van leden en participanten voor het windpark te starten. Bureau: Paula Buit Strategie & Communicatie.